Profil Etik QMS Vi tilbyder Forløb Referencer Konsulenter Kontakt os Links Home
Hvad er Quality Management Services ?
er en konsulentvirksomhed, som bl. a. har specialiseret sig i at integrere kvalitets- og miljøstyring i virksomhedens etablerede systemer og virksomhedskultur, idet vi tror, at vækst, udvikling og succes primært skabes igennem mennesker og deres evne til at håndtere situationer, som ikke altid "følger bogen", men at dette bedst sker inden for et fornuftigt og begrænset regelsystem etableret og vedligeholdt efter princippet, - så få regler som muligt, - men nok!

DS/EN ISO 9000 og DS/EN ISO 14001 og evt. relevante branchestandarder kan, i en virksomhedstilpasset fortolkning, være fornuftige rammer for en sådan regelstyring.

En stadig forbedring af virksomhedens resultat skabes dog primært igennem bevidst etablering af en virksomhedskultur, baseret på udtrykte holdninger og virksomhedsrelaterede etiske regler, inden for hvilke rammer den enkelte medarbejders moral, baseret på selvmotivation, selvstyring og selvkontrol ("Empowerment") kan trives, med stadig fokus på alment kendte, fælles organisatoriske målsætninger og fælles kriterier for succes ("Fugle flyver i flok - når de er mange nok").

sætter medarbejderen i centrum, hvorfor organisations- og personaleudvikling indgår som en naturlig og væsentlig del af et kvalitetsudviklingsprojekt. Vi er derfor i besiddelse af såvel erfaring, som de nødvendige værktøjer til at afdække den enkelte medarbejders særlige talenter i relation til de opgaver, virksomheden skal have udført.

sikrer, at systematisk kvalitets- og miljøstyring "afmystificeres", ved at den enkelte medarbejder bringes til at arbejde med virksomhedens og egne kendte problemstillinger, som en del af det uddannelsesforløb, som et kvalitets- og miljø- udviklingsprojekt bringer virksomheden og den enkelte medarbejder ud i.
Vi tror, at "Learning by doing" er den bedste vej frem.

© www.qms.dk