Profil Etik QMS Vi tilbyder Forløb Referencer Konsulenter Kontakt os Links Home
Sådan kunne forløbet være:
1. Præsentation.
Virksomheden vurderer om systematisk kvalitetsudvikling og / eller miljøstyring kunne passe ind i virksomhedens kultur og målsætninger.
kontaktes såfremt dette er tilfældet, og der afholdes et møde på ca. 2 timer, hvor muligheder og ønsker om evt. sideeffekter afdækkes.
2. Projektskitse.
laver et skitseoplæg for mål, resourcer, økonomi og tidsplan. Det er ledelsens beslutningsgrundlag. Hertil er det uden omkostninger for virksomheden.
3. Foranalyse - evt.
For at opnå et mere præcist og velunderbygget beslutningsgrundlag, er det ofte - men ikke altid - nødvendigt, at afdække virksomhedens aktuelle principper for ledelse og styring, aktuelle dokumentationsniveau og organisationens kvalitetsopfattelse. Som resultat af analysen foreligger normalt en projektbeskrivelse, tidsplan og budget, der skal danne grundlag for et evt. projekt.
Analysens omfang aftales forud for igangsætning.
4. Ledelsesseminar.
Mål og politikker skal være forankret hos ledelsen, og der skal være enighed om projektets omfang. Derfor afholdes ofte et ledelsesseminar, hvor kvalitetspolitik, evt. miljøpolitik og projektomfang, diskuteres og autoriseres.
5. Projektorganisation.
Projektarbejdet organiseres og sættes i gang, sammen med de projektansvarlige.
deltager i planlagt omfang.
kan påtage sig den fulde projektledelse, hvis dette ønskes. Dette skal i så fald fremgå af projektbeskrivelsen.
Varigheden kan være fra nogle måneder, op til typisk 1,5 - 2 år.
6. Implementering.
Systemerne implementeres successivt med projektgennemførelsen i organisationen, og den nødvendige jobtræning, uddannelse og informationsaktivitet tilrettelægges løbende i samarbejde med virksomheden.
7. Systemaudit.
Såfremt systemet ønskes certificeret, forelægges det færdigt dokumenterede kvalitets- miljøstyringssystem certificerende myndighed til godkendelse og evt. korrektion, ca. 3 mdr. forud for certificeringsaudit.
8. Intern audit.
og interne auditorer gennemgår virksomheden, for at sikre overensstemmelse mellem systembeskrivelse og faktiske aktiviteter.
9. Certificeringsaudit.
Certificerende myndighed gennemgår virksomheden, for at konstatere overensstemmelse mellem systemdokumentation og faktiske handlinger.
medvirker evt. som virksomhedens rådgiver.
10. Certifikat.
Certificerende myndighed udsteder certifikat.
har den målsætning, at certifikat skal opnås 1. gang uden opfølgningsaudit. - Det er vores mål for kvalitet.
11. Opfølgning.
og ledergruppen vurderer det videre forløb efter certificering.
medvirker ofte i forbindelse med systemvedligeholdelse og -udvikling, med henblik på at nå de planlagte resultatmål. - - - Systemet skal kunne betale sig!


© www.qms.dk