Profil Etik QMS Vi tilbyder Forløb Referencer Konsulenter Kontakt os Links Home
Hvad kan Quality Management Services tilbyde?
kan hjælpe virksomheden til at starte og videreføre sin udvikling på kvalitets- og miljø-styringsområdet, uden at virksomheden nødvendigvis selv skal have en fuldt udbygget kvalitets- og miljøstyringsfunktion.

kan deltage i opbygning, implementering, certificering og evt. opfølgning, i et omfang, der tilpasses virksomhedens behov og ressourcer.

kan således varetage det totale ansvar for den mindre og mellemstore virksomheds kvalitetsstyringsprojekt, eller -

konsulenten kan, som en del af en løbende aftale, indgå i Deres virksomhed på funktionschef niveau, på deltid, under opbygning, implementering, certificering og evt. opfølgning, med henblik på at nå de planlagte resultatmål, eller -

kan medvirke ved udarbejdelse af projektbeskrivelse, tidsplan og budget, eller -

kan medvirke ved løsning af enkeltstående opgaver.

har som udgangspunkt, at klientvirksomheden ved mest om sig selv, de anvendte teknologier, og hvilke overordnede holdninger og principper, der skal gælde for den interne styring.
har erfaring i at omsætte og tilpasse DS/EN ISO 9000 og DS/EN ISO 14001 krav til virksomhedens egen kultur, og at sætte kvalitets- og miljøstyring i system, således at vedligeholdelse og overblik optimeres.

kan foretage systemaudit, såfremt virksomheden ønsker professionel sparring, i forbindelse med en evt. planlagt certificering, eller virksomheden ønsker inspiration til forbedringer eller forenklinger i systembeskrivelsen.

kan tilbyde, at udføre virksomhedens interne audits enkeltstående eller rutinemæssigt, som løsning på et kapacitetsproblem, eller som led i systemvedligeholdelse og systemeffektivisering. - Systemet skal kunne betale sig!

kan medvirke ved organisations- og personaleudvikling samt evt. rekruttering.

virker herudover gerne som den mindre virksomheds samtale og sparringpartner, inden for de områder, hvor vi i øvrigt mener at være i besiddelse af en relevant kompetence.


© www.qms.dk