Profil Etik QMS Vi tilbyder Forløb Referencer Konsulenter Kontakt os Links Home
Om Quality management Services:
hjælper klientvirksomhedens ledelse med at opstille og nå mål, der fører til udvikling og succes.Der er ikke to virksomheder, der er ens, og problemstillingerne er derfor heller ikke ens. Men fælles for klienterne er, at der stilles krav om, at konsulentydelsen skal medvirke til en hurtig forbedring af virksomhedens resultat.

har eksempelvis deltaget i følgende opgaver:

Elcon pcb technology a/s Samlet ansvar for virksomhedens kvalitetsprojekt under opbygning, implementering og certificering, samt opfølgning på planlagte kvalitetsmål. Herunder udarbejdelse af komplet kvalitetshåndbog og tilrettelæggelse og gennemførelse af internt kvalitetsudviklingsprogram, "Fokus på kvalitet", for samtlige medarbejdere. Certificering, i henhold til DS/EN ISO 9002, blev opnået den 24. januar 1992.

Medvirken ved rekruttering og ansættelse af ledende medarbejdere indenfor produktion og kvalitetsstyring. Interne opfølgningsaudits, som grundlag for revision og vedligeholdelse af kvalitetssystem og -håndbog.

Elcon fremstiller trykte kredsløb efter kundespecifikation. Ved fremstilling af trykte kredsløb gennemgår det enkelte kredsløb et stort antal enkeltprocesser, hvorfor procesdokumentation og -kontrol er særligt omfattende.

Chem Tec Ansvarlig for udvikling og dokumentation af virksomhedens forretningsgange, med henblik på, at systemer og systemdokumentation løbende udarbejdes, tilpasset virksomhedens hastige ekspansion, samt at etablerede systemer og dokumentation til stadighed opfylder DS/EN ISO 9002 og DS/EN ISO 14001, med henblik på evt. fremtidig kvalitets- og miljøcertificering. Chem Tec er specialist i vanskelig teknisk overfladebehandling i henhold til kundespecifikation, hvorfor der stilles særlige krav til procesdokumentation og -kontrol.

METALWO A/S Samlet ansvar for virksomhedens kvalitetsprojekt under opbygning, implementering og certificering. Herunder udarbejdelse af komplet kvalitetshåndbog. Certificering, i henhold til DS/EN ISO 9002, blev opnået den 22. oktober 1992.

Medvirken ved udvikling af organisation og produktionsstyringssystemer på EDB, samt rekruttering og ansættelse af ledende medarbejdere indenfor produktion og kvalitetsstyring.

Interne opfølgningsaudits, som grundlag for opfølgning på planlagte kvalitetsmål, og revision og vedligeholdelse af kvalitetshåndbog.

PROCES-DATA SILKEBORG A/S Udarbejdelse af komplet kvalitetshåndbog som grundlag for virksomhedens kravspecifikation til udvikling af papirløst kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med DS/EN ISO 9001. Virksomheden er p. t. i programmeringsfasen, hvorfor certificering endnu ikke er relevant.

NRT - Nordisk Røntgen Teknik A/S Auditering af virksomhedens eget udviklede kvalitetsstyringssystem, og udarbejdelse af analyserapport, med henblik på en vurdering af virksomhedens mulighed for certificering. Med udgangspunkt i nævnte rapport, færdiggjorde virksomheden på egen hånd systemdokumentationen. Virksomheden er certificeret i henhold til DS/EN ISO 9002.

Ole Nonbye a/s

Udarbejdelse af projektbeskrivelse og budget for et DS/EN ISO 9002 projekt under Erhvervsfremme Styrelsens program "Viden og kvalitet". Virksomheden blev bevilliget maksimum støtte.

Projekt- og budgetansvarlig for virksomhedens kvalitetsprojekt, indtil det midlertidigt blev stillet i bero, grundet ændret intern prioritering.

I projektperioden blev kvalitetsstyringssystemets overordnede organisation og systemdokumentation udarbejdet og godkendt. Færdiggjorte og godkendte forretningsgange omfatter bla. a. kvalitetspolitik, systembeskrivelse, forretningsgange omkring teknologi-, produktions- og kvalitetsledelse, komplet dokumentation omkring ansættelse, flexibilitetsplanlægning og medarbejderudvikling, samt udarbejdelse og dokumentation af komplet kvalifikationslønsystem. Generelle ansættelsesaftaler og generelle betingelser for ansættelse blev udarbejdet i overensstemmelse med gældende EU krav. Endvidere blev retningslinier for udarbejdelse af arbejds-, proces- og kalibreringsbeskrivelser udarbejdet og implementeret.

Multivac A/S Samlet ansvar for virksomhedens kvalitetsprojekt under opbygning, implementering og certificering. Herunder udarbejdelse af komplet kvalitetshåndbog. Certificering, i henhold til DS/EN ISO 9002.

OJ ELEKTRONIK A/S Samlet ansvar for virksomhedens kvalitetsprojekt under opbygning, implementering og certificering. Herunder udarbejdelse af komplet kvalitetshåndbog. Certificering, i henhold til DS/EN ISO 9001.


© www.qms.dk